ความภาคภูมิใจของเรา

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ World Invention Innovation Contest 2018 (WiC 2018)

11 ก.ค. 2561
03
01

ผศ.ดร.ธิดารัตน์  บุญศรี  นำทีมนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  World Invention Innovation Contest  2018 (WiC 2018) เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  ได้รับรางวัล ดังนี้
1. ผลงาน NViro Filter: ไส้กรองน้ำเซรามิกส์ กำจัดสารหนูและฆ่าเชื้อโรค โดยนางสาวณจิต สุวรรณจิตร นายรชานนท์ ไชยอุปละ และนายสหวัชร อยู่มั่นธรรมา ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลพิเศษ จาก Asia Invention Creativity Association 

2. ผลงาน HyperClean Pad: แผ่นใยนุ่นทำความสะอาดเตาอบ โดยนายวรพงศ์ ชัยวิรัตน์นุกูล นางสาวสิริกร ยมจินดา และนางสาวอิศราภรณ์ ตันติอมรพงศ์ ได้รับ รางวัลเหรียญทอง  และรางวัลพิเศษ จาก Asia Invention Association

ผศ. ดร.ทรงเกียรติ ภัทรปัทมาวงศ์ และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลงาน Nation coagulant for removal of turbidity in water ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลพิเศษ จาก Asia Invention Creativity Association

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี