ความภาคภูมิใจของเรา

นักศึกษาและอาจารย์สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) คว้า Winner Prize 1 ใน 7 ทีมดีที่สุด การประกวดโครงการ Thailand Life Sciences Contest 2018

31 ส.ค. 2561
นักศึกษาและอาจารย์สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) คว้า Winner Prize 1 ใน 7 ทีมดีที่สุด การประกวดโครงการ Thailand Life Sciences Contest 2018

นายกิตติ ธำรงอภิชาตกุล นายชวกร ศรีเงินยวง นายวัชระพงษ์ ปิงเมือง นักศึกษาระดับปริญญาโท และ ดร.ปราการเกียรติ ยังคง สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) ผลงาน "Never Ever Falls" ระบบเฝ้าระวังและป้องกันการตกเตียงสำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และสามารถขยายไปสู่กลุ่มเด็กเล็กได้ คว้ารางวัล Winner Prize 1 ใน 7 ทีมดีที่สุด รับ Seed Funding 200,000 บาท และได้รับสิทธิอบรมเชิงลึกเพื่อขยายตลาดไปยังต่างประเทศจาก MassChallenge  การประกวดโครงการ Thailand Life Sciences Contest 2018 จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCEL)


คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี