ความภาคภูมิใจของเรา

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ 9 รางวัล งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (Thailand IT Contest Festival 2018)

08 มิ.ย. 2561
03
01
  • หัวข้อพิเศษ โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things)

รางวัลที่ 1 ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 60,000 บาท
ทีม BeeConnex ผลงาน “รังผึ้งอัจฉริยะ” โดยนายบุญฤทธิ์ บุญมาเรือง นายวัชริศ บุญยิ่ง และนายทิติยะ ตรีทิพไกวัลพร

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 20,000 บาท

ทีม T2A ผลงาน “ระบบติดตามพิกัดและแจ้งเตือนสถานะของพัสดุ” โดยนายราชศักดิ์ รักษ์กำเนิด และนายอินทัช สินพูนภักดิ์

  • หัวข้อพิเศษ การแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application) 

รางวัลที่ 1 ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 60,000 บาท
ทีม HPChat ผลงาน “ระบบสนทนาโต้ตอบอัตโนมัติสำหรับช่วยเหลือผู้ใช้บริการโรงพยาบาล” โดยนายวรัตม์ กวีพรพจน์ นายสิรภพ วงศ์สถาพรพัฒน์ และนายปิยพนธ์ ตรังจิระเสถียร

  • รางวัลพิเศษ “สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ”

ชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 40,000 บาท

ทีม BeeConnex ผลงาน “รังผึ้งอัจฉริยะ” โดยนายบุญฤทธิ์ บุญมาเรือง นายวัชริศ บุญยิ่ง  และนายทิติยะ ตรีทิพไกวัลพร

ชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท

ทีม T2A ผลงาน “ระบบติดตามพิกัดและแจ้งเตือนสถานะของพัสดุ” โดยนายราชศักดิ์ รักษ์กำเนิด และนายอินทัช สินพูนภักดิ์

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี