ความภาคภูมิใจของเรา

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับรางวัลรองชนะเลิศ Startup Thailand League 2018

08 มิ.ย. 2561

ทีม ดิ การ์เดียน ผลงาน ระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะสาหรับผู้สูงอายุและคนพิการโปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ ประกอบด้วย นายทินกร ม้าลายทองนางสาวจุฑาภรณ์ วิภัชภาคไพบูลย์ นางสาวนภัสสร พิทักษ์กชกร นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ แชมป์สตาร์ทอัพภาคกลาง รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเวทีการแข่งขันสุดยอด STARTUP Thailand League 2018 จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี