ความภาคภูมิใจของเรา

SMART LAB มจธ.รับโจทย์วิจัยทางการแพทย์พุ่งเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์

07 มี.ค. 2560

ผศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) แนะวิธีการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาสนใจทำงานวิจัยเพื่อนำไปสู่นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสูงอายุและการแพทย์ ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์อุดรอยรั่วหัวใจ ที่ถือเป็นงานวิจัยด้านวัสดุสู่นวัตกรรมทางการแพทย์

ร้อยละ 95 เป็นสัดส่วนการนำเข้าวัสดุทางการแพทย์ที่ใช้ในประเทศ เป็นเงินกว่า 4 หมื่นล้านบาท มีเพียงร้อยละ 5 ที่ผลิตเองในไทย หากนักวิจัยในไทยไม่ทำนวัตกรรมด้านนี้คงจะต้องนำเข้าวัสดุทางการแพทย์มากกว่านี้ในอนาคต SMART LAB มจธ. จึงตั้งเป้าหมายว่านำความรู้ของตนเองทำวิจัยเพื่อสังคมผู้สูงอายุและการแพทย์ ซึ่งมีผลเชิงเศรษฐกิจสูง

สำหรับแนวการสอน ผศ.ดร.อนรรฆ เล่าว่า อาจารย์เป็นผู้สนับสนุนด้านแนวคิดให้กับนักศึกษา ซึ่งท้ายที่สุดคนตัดสินใจเลือกงานวิจัยก็จะเป็นตัวนักศึกษาเอง โดยระหว่างที่นักศึกษาทำงานวิจัย อาจารย์จะมีกิจกรรมหรืองานที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ออกไปดูนวัตกรรมใหม่ๆ จากที่อื่น รวมทั้งการประกวดนวัตกรรมในประเทศและต่างประเทศ

ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
รายการ Backpack Journalist ตอน อัพเกรดเศรษฐกิจ 4.0
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
http://bit.ly/2mkwRD4

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี