ความภาคภูมิใจของเรา

นักวิจัย มจธ. ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดสูตรอาหารนานาชาติปรุงจากข้าวไทย และการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย ภายใต้โครงการ “RICE PLUS AWARD 2018 : ข้าว...ก้าวใหม่”

11 ก.ค. 2561
02
01

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศจัดงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัล การประกวดสูตรอาหารนานาชาติปรุงจากข้าวไทย และการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย ภายใต้ โครงการ “RICE PLUS AWARD 2018 : ข้าว...ก้าวใหม่”  ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผศ. ดร. สุวลักษณ์ อัศวสันติ นักวิจัย  สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ นำผลงาน “อิ่มละมุน” (Mellow Meal) ซุปข้าวไรซ์เบอรี่และผักโขม สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการกลืน เป็นโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับรางวัลชมเชย  ประเภทการประกวดผลิตภัณฑ์ที่มีผลงานวิจัยรองรับ : กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหาร

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี