ความภาคภูมิใจของเรา

นักศึกษา มจธ. รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี เยาวชนดีเด่น ด้านดิจิทัล Prime Minister’s Digital Award 2018 ประเภท Digital Youth of the Year

31 ต.ค. 2561

นายสิรวิชญ์ บุตรมะรัถยา นายปวิณ เตโชโยธิน และนายสุทธิวัฒณ์ ส่งบุญแก้ว นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลงานระบบตรวจจับการรั่วไหลของแก๊สด้วยภาพสเปกตรัม โดยทีม inSpectra รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรีเยาวชนดีเด่นด้านดิจิทัล Prime Minister’s Digital Award 2018 ประเภท Digital Youth of the Year จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในงาน Digital Thailand Big Bang 2018 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี