ความภาคภูมิใจของเรา

นักศึกษา KMUTT Formula Student คว้าแชมป์รางวัลชนะเลิศประเภท Overall Score

04 ก.พ. 2561
03
01

           นักศึกษา KMUTT Formula Student คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม พัฒนาและออกแบบรถ Formula ทีม BLACK PEARL IX: Ubiquitous และสามารถคว้าแชมป์รางวัลชนะเลิศประเภท Overall Score (881.35/1000 คะแนน) จากการเข้าร่วมแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2017-2018 รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันรถ Formula ระดับนานาชาติในรายการ JSAE Auto Challenge 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนกันยายนนี้

 

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี