นักศึกษา KMUTT Formula Student คว้าแชมป์รางวัลชนะเลิศประเภท Overall Score
ความภาคภูมิใจของเรา

นักศึกษา KMUTT Formula Student คว้าแชมป์รางวัลชนะเลิศประเภท Overall Score

04 ก.พ. 2561
03
01

           นักศึกษา KMUTT Formula Student คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม พัฒนาและออกแบบรถ Formula ทีม BLACK PEARL IX: Ubiquitous และสามารถคว้าแชมป์รางวัลชนะเลิศประเภท Overall Score (881.35/1000 คะแนน) จากการเข้าร่วมแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2017-2018 รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันรถ Formula ระดับนานาชาติในรายการ JSAE Auto Challenge 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนกันยายนนี้

 

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี