ความภาคภูมิใจของเรา

หุ่นยนต์ BLISS ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เด็กออทิสติก รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลขวัญใจมหาชน การประกวด i-MEDBOT Innovation Contest 2018

31 ต.ค. 2561

       ผศ.ดร.บุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์ ร่วมกับนักศึกษา นายวิษณุ จูธารี  นักศึกษาปริญญาเอก สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม นายสุจิรัชย์ อัฏฐะวิบูลย์กุล  นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายธีรเมธ รัศมีเจริญชัย  นักศึกษาปริญญาตรี สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม และนางสาวณัฏฐณิชา ศรสุวรรณรังสี นักศึกษาปริญญาตรี สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ผลงานออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ BLISS ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เด็กออทิสติก  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลขวัญใจมหาชน จากการประกวด i-MEDBOT Innovation Contest 2018  จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 กรุงเทพฯ

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี