ความภาคภูมิใจของเรา

“นายนะ” นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คว้าแชมป์คนแรกรายการค้นหา
แร็ปเปอร์ Show Me The Money Thailand

31 ส.ค. 2561
02
01
นายนะนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คว้าแชมป์คนแรกรายการค้นหาแร็ปเปอร์ Show Me The Money Thailand

นายปิยวัฒน์ เชิดเพชรรัตน์ (นายนะ) นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้าแชมป์คนแรกรายการค้นหาสุดยอดแร็ปเปอร์ Show Me The Money Thailand  คว้าเงินรางวัล 1 ล้านบาท พร้อมการโชว์ที่เวที Show Me The Money Season 7 ณ ประเทศเกาหลีใต้

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี