[บัณฑิตศึกษา 1/2557] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 1/2557

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

**สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครสอบภาษาอังกฤษเเล้ว กรุณาดูรายชื่อให้ครบทุกหน้า หากไม่พบรายชื่อ กรุณาติดต่อที่สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 25557
โทรศัพท์  02-470-8333 เวลาทำการ 8.30 – 16.30 น.[บัณฑิตศึกษา 1/2557]
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2557 รอบที่ 2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

[ TETET 2557 ]
ข่าวประชาสัมพันธ์ การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TETET)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม