ตารางออนทัวร์
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลการศึกษา และหลักสูตรที่เปิดสอน
มหาวิทยาลัยมีบทบาทโดดเด่นด้านการวิจัยพัฒนา และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับเศรษฐกิจ และสังคมไทย สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน และชุมชน ด้วยปณิธานในการผลิตบัณฑิตที่เก่ง และดีเพื่อสร้างฐานกำลังในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ รวมทั้งประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลการศึกษาตลอดจนหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน และเป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 ได้วางแผนกิจกรรม Roadshow ดังนี้
15ก.ย. 60 รร. สารสาสน์เอกตรา เขตพื้นที่: ยานนาวา เขตพื้นที่: ยานนาวา
1ก.ย. 60 รร. มัธยมวัดหนองแขม เขตพื้นที่: หนองแขม เขตพื้นที่: หนองแขม
30ส.ค. 60 รร. เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ เขตพื้นที่: บางรัก เขตพื้นที่: บางรัก
25ส.ค. 60 รร. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เขตพื้นที่: วังทองหลาง เขตพื้นที่: วังทองหลาง
24ส.ค. 60 รร. สตรีศรีสุริโยทัย เขตพื้นที่: สาทร เขตพื้นที่: สาทร
24ส.ค. 60 รร. ราชินีบน เขตพื้นที่: ดุสิต เขตพื้นที่: ดุสิต
24-25ส.ค. 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เขตพื้นที่: จ.นครราชสีมา เขตพื้นที่: จ.นครราชสีมา
16ส.ค. 60 รร. สารสาสน์วิเทศศึกษา เขตพื้นที่: พระสมุทรเจดีย์ เขตพื้นที่: พระสมุทรเจดีย์
15ส.ค. 60 รร. บางปะกอกวิทยาคม เขตพื้นที่: ราษฎร์บูรณะ เขตพื้นที่: ราษฎร์บูรณะ
10ส.ค. 60 รร. วัดสุทธิวราราม เขตพื้นที่: สาธร เขตพื้นที่: สาธร
5ส.ค. 60 รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เขตพื้นที่: บางขุนเทียน เขตพื้นที่: บางขุนเทียน
ไม่มีข้อมูล
รร. ทวีธาภิเศก เขตพื้นที่: บางกอกใหญ่ เขตพื้นที่: บางกอกใหญ่
รร. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เขตพื้นที่: สาทร เขตพื้นที่: สาทร
รร. วชิราวุธวิทยาลัย เขตพื้นที่: ดุสิต เขตพื้นที่: ดุสิต
รร. ซางตาครู้สคอนแวนต์ เขตพื้นที่: ธนบุรี เขตพื้นที่: ธนบุรี
รร. ชลราษฎรอำรุง เขตพื้นที่: ชลบุรี เขตพื้นที่: ชลบุรี
รร. หอวัง เขตพื้นที่: จตุจักร เขตพื้นที่: จตุจักร
รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี เขตพื้นที่: ชลบุรี เขตพื้นที่: ชลบุรี
ตลาดนัดอุดมศึกษา ม.เกษตร เขตพื้นที่: บางเขน เขตพื้นที่: บางเขน
รร. อัสสัมชัญ เขตพื้นที่: บางรัก เขตพื้นที่: บางรัก
รร. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตพื้นที่: ปทุมวัน เขตพื้นที่: ปทุมวัน
รร. ระยองวิทยาคม เขตพื้นที่: ระยอง เขตพื้นที่: ระยอง
รร. วัดราชโอรส เขตพื้นที่: จอมทอง เขตพื้นที่: จอมทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ เขตพื้นที่: ชลบุรี เขตพื้นที่: ชลบุรี
รร. ช่างฝีมือทหาร เขตพื้นที่: จตุจักร เขตพื้นที่: จตุจักร
รร. ช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตพื้นที่: จตุจักร เขตพื้นที่: จตุจักร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. เขตพื้นที่: บางซื่อ เขตพื้นที่: บางซื่อ
รร. สามเสนวิทยาลัย เขตพื้นที่: พญาไท เขตพื้นที่: พญาไท
รร. หอวัง เขตพื้นที่: จตุจักร เขตพื้นที่: จตุจักร
รร. วชิราวุธวิทยาลัย เขตพื้นที่: ดุสิต เขตพื้นที่: ดุสิต
รร. ราชวินิตมัธยม เขตพื้นที่: ดุสิต เขตพื้นที่: ดุสิต
รร. สายน้ำผึ้ง เขตพื้นที่: คลองเตย เขตพื้นที่: คลองเตย
รร. พระหฤทัยคอนแวนต์ เขตพื้นที่: คลองเตย เขตพื้นที่: คลองเตย
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี