ตารางออนทัวร์
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลการศึกษา และหลักสูตรที่เปิดสอน
มหาวิทยาลัยมีบทบาทโดดเด่นด้านการวิจัยพัฒนา และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับเศรษฐกิจ และสังคมไทย สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน และชุมชน ด้วยปณิธานในการผลิตบัณฑิตที่เก่ง และดีเพื่อสร้างฐานกำลังในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ รวมทั้งประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลการศึกษาตลอดจนหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน และเป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 ได้วางแผนกิจกรรม Roadshow ดังนี้
เซนต์โยเซนต์โย
กิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562กิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
สวนกุหลาบวิทยาลัยสวนกุหลาบวิทยาลัย
กิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562กิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
สวนกุหลาบวิทยาลัยสวนกุหลาบวิทยาลัย
จภ. ชลบุรีจภ. ชลบุรี
รร. เซนต์โยเซฟคอนแวนต์รร. เซนต์โยเซฟคอนแวนต์
เซนต์โยเซนต์โย
22ม.ค. 62 รร. ทวีธาภิเศก เขตพื้นที่: บางกอกใหญ่ เขตพื้นที่: บางกอกใหญ่
16-18ม.ค. 62 ตลาดนัดอุดมศึกษาครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เขตพื้นที่: จ.ขอนแก่น เขตพื้นที่: จ.ขอนแก่น
15ม.ค. 62 รร. ปัญญาวรคุณ เขตพื้นที่: บางแค เขตพื้นที่: บางแค
14ม.ค. 62 รร. โพธิสารพิทยากร เขตพื้นที่: ตลิ่งชัน เขตพื้นที่: ตลิ่งชัน
10ม.ค. 62 รร. ราชวินิตมัธยม เขตพื้นที่: ดุสิต เขตพื้นที่: ดุสิต
10ม.ค. 62 รร. อัสสัมชัญคอนแวนต์ เขตพื้นที่: บางรัก เขตพื้นที่: บางรัก
24ธ.ค. 61 รร. สามเสนวิทยาลัย เขตพื้นที่: พญาไท เขตพื้นที่: พญาไท
19ธ.ค. 61 รร. สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เขตพื้นที่: จ. นครปฐม เขตพื้นที่: จ. นครปฐม
13ธ.ค. 61 รร. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เขตพื้นที่: จ. เพชรบุรี เขตพื้นที่: จ. เพชรบุรี
12ธ.ค. 61 รร. สตรีวิทยา 2 เขตพื้นที่: ลาดพร้าว เขตพื้นที่: ลาดพร้าว
30พ.ย. 61 รร. ดรุณสิกขาลัย เขตพื้นที่: มจธ. บางมด เขตพื้นที่: มจธ. บางมด
29พ.ย. 61 รร. ดรุณสิกขาลัย โครงการ วมว เขตพื้นที่: ทุ่งครุ เขตพื้นที่: ทุ่งครุ
27พ.ย. 61 รร. สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เขตพื้นที่: บางรัก เขตพื้นที่: บางรัก
23พ.ย. 61 รร. สาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เขตพื้นที่: คลองเตยเหนือ เขตพื้นที่: คลองเตยเหนือ
21พ.ย. 61 รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพื้นที่: พระนคร เขตพื้นที่: พระนคร
15-16พ.ย. 61 ตลาดนัดอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ม.เกษตรศาสตร์ เขตพื้นที่: บางเขน กรุงเทพฯ เขตพื้นที่: บางเขน กรุงเทพฯ
13พ.ย. 61 รร. ชลกันยานุกูล เขตพื้นที่: จ. ชลบุรี เขตพื้นที่: จ. ชลบุรี
7พ.ย. 61 รร. ยุพราชวิทยาลัย เขตพื้นที่: จ. เชียงใหม่ เขตพื้นที่: จ. เชียงใหม่
7-9พ.ย. 61 ตลาดนัดอุดมศึกษาครั้งที่ 23 ม.เชียงใหม่ เขตพื้นที่: จ.เชียงใหม่ เขตพื้นที่: จ.เชียงใหม่
6พ.ย. 61 รร. มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เขตพื้นที่: จ. เชียงใหม่ เขตพื้นที่: จ. เชียงใหม่
6พ.ย. 61 รร. ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เขตพื้นที่: จ. เชียงใหม่ เขตพื้นที่: จ. เชียงใหม่
4พ.ย. 61 นิทรรศการแนะนำการรับนักศึกษาร่วมกับ ทปอ. เขตพื้นที่: อาคารไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ เขตห้วยขวาง เขตพื้นที่: อาคารไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ เขตห้วยขวาง
28ต.ค. 61 รร. มหิดลวิทยานุสรณ์ เขตพื้นที่: จ. นครปฐม เขตพื้นที่: จ. นครปฐม
12ก.ย. 61 รร. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เขตพื้นที่: จ. ปทุมธานี เขตพื้นที่: จ. ปทุมธานี
10ก.ย. 61 รร. อัสสัมชัญ เขตพื้นที่: บางรัก เขตพื้นที่: บางรัก
7ก.ย. 61 รร. สารสาสน์วิเทศศึกษา เขตพื้นที่: พระสมุทรเจดีย์ เขตพื้นที่: พระสมุทรเจดีย์
5ก.ย. 61 รร. ราชวินิตบางแก้ว เขตพื้นที่: จ. สมุทรปราการ เขตพื้นที่: จ. สมุทรปราการ
3ก.ย. 61 รร. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี เขตพื้นที่: ชลบุรี เขตพื้นที่: ชลบุรี
23-24ส.ค. 61 นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี เขตพื้นที่: จ.นครราชสีมา เขตพื้นที่: จ.นครราชสีมา
22ส.ค. 61 รร. มีชัยพัฒนา เขตพื้นที่: จ. บุรีรัมย์ เขตพื้นที่: จ. บุรีรัมย์
21ส.ค. 61 รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เขตพื้นที่: จ. บุรีรัมย์ เขตพื้นที่: จ. บุรีรัมย์
17ส.ค. 61 รร. เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ เขตพื้นที่: บางรัก เขตพื้นที่: บางรัก
16ส.ค. 61 รร. สตรีศรีสุริโยทัย เขตพื้นที่: สาทร เขตพื้นที่: สาทร
9ส.ค. 61 รร. เพลินพัฒนา เขตพื้นที่: ทวีวัฒนา เขตพื้นที่: ทวีวัฒนา
7ส.ค. 61 รร. กว่างเจ้า เขตพื้นที่: สีลม เขตพื้นที่: สีลม
6ส.ค. 61 รร. สตรีสมุทรปราการ เขตพื้นที่: จ. สมุทรปราการ เขตพื้นที่: จ. สมุทรปราการ
6ส.ค. 61 รร. วัดนวลนรดิศ เขตพื้นที่: ภาษีเจริญ เขตพื้นที่: ภาษีเจริญ
20ก.ค. 61 รร. สาธิตพัฒนา เขตพื้นที่: คลองสามวา เขตพื้นที่: คลองสามวา
13ก.ค. 61 รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เขตพื้นที่: บางขุนเทียน เขตพื้นที่: บางขุนเทียน
5ก.ค. 61 รร. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เขตพื้นที่: สะพานสูง เขตพื้นที่: สะพานสูง
22พ.ค. 61 รร. สารสาสน์เอกตรา เขตพื้นที่: ยานนาวา เขตพื้นที่: ยานนาวา
15-1ก.พ.- มิ.ย. 62 โปรดติดตามในภาคการศึกษาถัดไป เขตพื้นที่: กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่: กรุงเทพมหานคร
รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เขตพื้นที่: จ. ปทุมธานี เขตพื้นที่: จ. ปทุมธานี
รร. ศึกษานารี เขตพื้นที่: ธนบุรี เขตพื้นที่: ธนบุรี
รร. ชิโนรสวิทยาลัย เขตพื้นที่: บางกอกน้อย เขตพื้นที่: บางกอกน้อย
รร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์ฯ เขตพื้นที่: ดุสิต เขตพื้นที่: ดุสิต
รร. วัฒนาวิทยาลัย เขตพื้นที่: วัฒนา เขตพื้นที่: วัฒนา
รร.เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตพื้นที่: ดุสิต เขตพื้นที่: ดุสิต
รร. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เขตพื้นที่: วังทองหลาง เขตพื้นที่: วังทองหลาง
รร. นาคประสิทธิ์ เขตพื้นที่: จ. นครปฐม เขตพื้นที่: จ. นครปฐม
รร. ราชินีบน เขตพื้นที่: ดุสิต เขตพื้นที่: ดุสิต
รร. รุ่งอรุณ เขตพื้นที่: บางขุนเทียน เขตพื้นที่: บางขุนเทียน
รร. วัดราชโอรส เขตพื้นที่: จอมทอง เขตพื้นที่: จอมทอง
รร. ชลราษฎรอำรุง เขตพื้นที่: ชลบุรี เขตพื้นที่: ชลบุรี
รร. มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตพื้นที่: บางเขน เขตพื้นที่: บางเขน
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี