ตารางออนทัวร์
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลการศึกษา และหลักสูตรที่เปิดสอน
มหาวิทยาลัยมีบทบาทโดดเด่นด้านการวิจัยพัฒนา และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับเศรษฐกิจ และสังคมไทย สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน และชุมชน ด้วยปณิธานในการผลิตบัณฑิตที่เก่ง และดีเพื่อสร้างฐานกำลังในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ รวมทั้งประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลการศึกษาตลอดจนหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน และเป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 ได้วางแผนกิจกรรม Roadshow ดังนี้
เซนต์โยเซนต์โย
กิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562กิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
สวนกุหลาบวิทยาลัยสวนกุหลาบวิทยาลัย
กิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562กิจกรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
สวนกุหลาบวิทยาลัยสวนกุหลาบวิทยาลัย
จภ. ชลบุรีจภ. ชลบุรี
รร. เซนต์โยเซฟคอนแวนต์รร. เซนต์โยเซฟคอนแวนต์
เซนต์โยเซนต์โย
16-18ม.ค. 62 ตลาดนัดอุดมศึกษาครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เขตพื้นที่: จ.ขอนแก่น เขตพื้นที่: จ.ขอนแก่น
15ม.ค. 62 รร. ปัญญาวรคุณ เขตพื้นที่: บางแค เขตพื้นที่: บางแค
14ม.ค. 62 รร. โพธิสารพิทยากร เขตพื้นที่: ตลิ่งชัน เขตพื้นที่: ตลิ่งชัน
10ม.ค. 62 รร. ราชวินิตมัธยม เขตพื้นที่: ดุสิต เขตพื้นที่: ดุสิต
10ม.ค. 62 รร. อัสสัมชัญคอนแวนต์ เขตพื้นที่: บางรัก เขตพื้นที่: บางรัก
24ธ.ค. 61 รร. สามเสนวิทยาลัย เขตพื้นที่: พญาไท เขตพื้นที่: พญาไท
19ธ.ค. 61 รร. สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เขตพื้นที่: จ. นครปฐม เขตพื้นที่: จ. นครปฐม
13ธ.ค. 61 รร. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เขตพื้นที่: จ. เพชรบุรี เขตพื้นที่: จ. เพชรบุรี
12ธ.ค. 61 รร. สตรีวิทยา 2 เขตพื้นที่: ลาดพร้าว เขตพื้นที่: ลาดพร้าว
30พ.ย. 61 รร. ดรุณสิกขาลัย เขตพื้นที่: มจธ. บางมด เขตพื้นที่: มจธ. บางมด
29พ.ย. 61 รร. ดรุณสิกขาลัย โครงการ วมว เขตพื้นที่: ทุ่งครุ เขตพื้นที่: ทุ่งครุ
27พ.ย. 61 รร. สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เขตพื้นที่: บางรัก เขตพื้นที่: บางรัก
23พ.ย. 61 รร. สาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เขตพื้นที่: คลองเตยเหนือ เขตพื้นที่: คลองเตยเหนือ
21พ.ย. 61 รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพื้นที่: พระนคร เขตพื้นที่: พระนคร
15-16พ.ย. 61 ตลาดนัดอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ม.เกษตรศาสตร์ เขตพื้นที่: บางเขน กรุงเทพฯ เขตพื้นที่: บางเขน กรุงเทพฯ
13พ.ย. 61 รร. ชลกันยานุกูล เขตพื้นที่: จ. ชลบุรี เขตพื้นที่: จ. ชลบุรี
7พ.ย. 61 รร. ยุพราชวิทยาลัย เขตพื้นที่: จ. เชียงใหม่ เขตพื้นที่: จ. เชียงใหม่
7-9พ.ย. 61 ตลาดนัดอุดมศึกษาครั้งที่ 23 ม.เชียงใหม่ เขตพื้นที่: จ.เชียงใหม่ เขตพื้นที่: จ.เชียงใหม่
6พ.ย. 61 รร. มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม เขตพื้นที่: จ. เชียงใหม่ เขตพื้นที่: จ. เชียงใหม่
6พ.ย. 61 รร. ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เขตพื้นที่: จ. เชียงใหม่ เขตพื้นที่: จ. เชียงใหม่
4พ.ย. 61 นิทรรศการแนะนำการรับนักศึกษาร่วมกับ ทปอ. เขตพื้นที่: อาคารไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ เขตห้วยขวาง เขตพื้นที่: อาคารไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ เขตห้วยขวาง
28ต.ค. 61 รร. มหิดลวิทยานุสรณ์ เขตพื้นที่: จ. นครปฐม เขตพื้นที่: จ. นครปฐม
12ก.ย. 61 รร. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เขตพื้นที่: จ. ปทุมธานี เขตพื้นที่: จ. ปทุมธานี
10ก.ย. 61 รร. อัสสัมชัญ เขตพื้นที่: บางรัก เขตพื้นที่: บางรัก
7ก.ย. 61 รร. สารสาสน์วิเทศศึกษา เขตพื้นที่: พระสมุทรเจดีย์ เขตพื้นที่: พระสมุทรเจดีย์
5ก.ย. 61 รร. ราชวินิตบางแก้ว เขตพื้นที่: จ. สมุทรปราการ เขตพื้นที่: จ. สมุทรปราการ
3ก.ย. 61 รร. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี เขตพื้นที่: ชลบุรี เขตพื้นที่: ชลบุรี
23-24ส.ค. 61 นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี เขตพื้นที่: จ.นครราชสีมา เขตพื้นที่: จ.นครราชสีมา
22ส.ค. 61 รร. มีชัยพัฒนา เขตพื้นที่: จ. บุรีรัมย์ เขตพื้นที่: จ. บุรีรัมย์
21ส.ค. 61 รร. จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เขตพื้นที่: จ. บุรีรัมย์ เขตพื้นที่: จ. บุรีรัมย์
17ส.ค. 61 รร. เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ เขตพื้นที่: บางรัก เขตพื้นที่: บางรัก
16ส.ค. 61 รร. สตรีศรีสุริโยทัย เขตพื้นที่: สาทร เขตพื้นที่: สาทร
9ส.ค. 61 รร. เพลินพัฒนา เขตพื้นที่: ทวีวัฒนา เขตพื้นที่: ทวีวัฒนา
7ส.ค. 61 รร. กว่างเจ้า เขตพื้นที่: สีลม เขตพื้นที่: สีลม
6ส.ค. 61 รร. สตรีสมุทรปราการ เขตพื้นที่: จ. สมุทรปราการ เขตพื้นที่: จ. สมุทรปราการ
6ส.ค. 61 รร. วัดนวลนรดิศ เขตพื้นที่: ภาษีเจริญ เขตพื้นที่: ภาษีเจริญ
20ก.ค. 61 รร. สาธิตพัฒนา เขตพื้นที่: คลองสามวา เขตพื้นที่: คลองสามวา
13ก.ค. 61 รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เขตพื้นที่: บางขุนเทียน เขตพื้นที่: บางขุนเทียน
5ก.ค. 61 รร. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เขตพื้นที่: สะพานสูง เขตพื้นที่: สะพานสูง
22พ.ค. 61 รร. สารสาสน์เอกตรา เขตพื้นที่: ยานนาวา เขตพื้นที่: ยานนาวา
22ม.ค. 62 รร. ทวีธาภิเศก เขตพื้นที่: บางกอกใหญ่ เขตพื้นที่: บางกอกใหญ่
รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เขตพื้นที่: จ. ปทุมธานี เขตพื้นที่: จ. ปทุมธานี
รร. ศึกษานารี เขตพื้นที่: ธนบุรี เขตพื้นที่: ธนบุรี
รร. ชิโนรสวิทยาลัย เขตพื้นที่: บางกอกน้อย เขตพื้นที่: บางกอกน้อย
รร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์ฯ เขตพื้นที่: ดุสิต เขตพื้นที่: ดุสิต
รร. วัฒนาวิทยาลัย เขตพื้นที่: วัฒนา เขตพื้นที่: วัฒนา
รร.เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตพื้นที่: ดุสิต เขตพื้นที่: ดุสิต
รร. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เขตพื้นที่: วังทองหลาง เขตพื้นที่: วังทองหลาง
รร. นาคประสิทธิ์ เขตพื้นที่: จ. นครปฐม เขตพื้นที่: จ. นครปฐม
รร. ราชินีบน เขตพื้นที่: ดุสิต เขตพื้นที่: ดุสิต
รร. รุ่งอรุณ เขตพื้นที่: บางขุนเทียน เขตพื้นที่: บางขุนเทียน
รร. วัดราชโอรส เขตพื้นที่: จอมทอง เขตพื้นที่: จอมทอง
รร. ชลราษฎรอำรุง เขตพื้นที่: ชลบุรี เขตพื้นที่: ชลบุรี
รร. มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตพื้นที่: บางเขน เขตพื้นที่: บางเขน
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี