หมายเหตุ :

Admission Room : ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัคร / สั่งพิมพ์ใบสมัคร / ยกเลิกใบสมัคร โดยการ Log in ด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หากผู้สมัครพบปัญญาเข้าหน้า Admission Room ไม่ได้ Click ที่นี่