การรับสมัครนักศึกษา
กลุ่มเฉพาะ
เปิดให้เฉพาะกลุ่มบุคคลที่ทางมหาวิทยาลัย
คัดเลือกไว้เท่านั้น
โครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp

โครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์: 02-470-9014
โทรสาร: 02-427-8787
อีเมล: emorn.kum@gmail.com
ย้อนกลับ
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี