การรับสมัครนักศึกษา
รอบที่ 2
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดรับสมัครได้
รอบที่ 2 โครงการ Active Recruitment
โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2561
  •     รับสมัครภายในวันที่ 2 เมษายน 2561 (กำหนดการขึ้นอยู่กับคณะ/สาขาวิชา) 
  •     ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสาขาวิชาจะติดต่อผ่านทาง SMS หรือ E-Mail หรือเว็บไซต์ของสาขา
  •     ผู้ผ่านการคัดเลือกมหาวิทยาลัยฯจะแจ้งขั้นตอนการกรอกใบสมัครผ่าน SMS หรือ E-mail
  •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(เฉพาะผู้สมัครที่ชำระค่าสมัครเเล้ว) วันที่ 27 เมษายน 2561
    ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

**กรุณาอ่านรายละเอียดและเกณฑ์การรับสมัครด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

**ตรวจสอบสาขาวิชาที่เปิดรับ ได้ที่https://is.gd/eNrI7D
ข้อมูล ณ วันที่ 9 มี.ค. 2561

หมายเหตุ : แฟ้มสะสมผลงานต้องส่งมาภายในวันที่กำหนดเท่านั้น !!

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดและวิธีการสมัคร
DOWNLOAD
เกณฑ์การรับสมัครโครงการ Active Recruitment 2561
DOWNLOAD
ย้อนกลับ
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี