การรับสมัครนักศึกษา
รับตรงทั่วไป
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปšดรับสมัครได้
โครงการเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า

โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า

ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัคร ตั้งเเต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2559

หมายเหตุ : ไม่ต้องอัพโหลดเอกสารในระบบรับสมัคร เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน และส่งมาที่

>> สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. <<

เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

และขอให้ผู้สมัครเขียนระบุประเภทความสามารถพิเศษที่ต้องการสมัครลงในใบสมัครก่อนส่งเอกสารมาด้วย

เอกสารต้องส่งมาถึงสำนักงานฯภายในวันที่ 5 กันยายน 2559 (ดูตราประทับไปรษณีย์) เอกสารการสมัคร มีดังนี้

1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)**โปรดเขียนระบุด้านความสามารถพิเศษที่ต้องการสมัครมุมบนขวามือของใบสมัครด้วย) เช่น มีแฟ้มสะสมผลงานที่ไปแข่งเเบตมินตันระดับประเทศ จะสมัครด้านความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ระบุมุมบนขวามือของใบสมัคร "ด้านกีฬา"**

2. สำเนาผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. แฟ้มสะสมผลงาน**กรุณาส่งรูปเล่มหรือเเฟ้มสะสมผลงานเอกสารฉบับสำเนา มาพร้อมกับเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ และถือฉบับจริงมาในวันสอบสัมภาษณ์ กรณีที่แฟ้มสะสมผลงานชำรุดหรือสูญหาย ทางสำนักงานฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ**

**กรุณาดูประกาศ/กำหนดการและเกณฑ์การรับสมัคร ให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
โทรศัพท์: 02-470-8333
โทรสาร: 02-470-8367
อีเมล: admission@kmutt.ac.th
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1เกณฑ์ทุนเพชร 438.74 KB
DOWNLOAD
ปฏิทินการรับสมัครทุนเพชรฯ 34.17 KB
DOWNLOAD
เงื่อนไขความสามารถพิเศษ
LINK
ปฎิทินทุนเพชร-สถาปัตย์ 1.2 MB
DOWNLOAD
ประกาศทุนเพชร 1.94 MB
DOWNLOAD
ย้อนกลับ
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี