การรับสมัครนักศึกษา
รับตรงทั่วไป
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนด
สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่เปšดรับสมัครได้
โครงการทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

โครงการธุรกิจทายาท4.pngประกาศรับสมัครโครงการ “ทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์” ประจำปีการศึกษา 2560


รับสมัครนักศึกษาเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

(สำหรับผู้ที่เป็นทายาทเจ้าของธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์)

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการสมัครและกรอกใบสมัครออนไลน์

ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน ถึงวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 **

 

*กรุณาอ่านกำหนดการและเกณฑ์การรับสมัครให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
โทรศัพท์: 02-470-8333
โทรสาร: 02-470-8367
อีเมล: admission@kmutt.ac.th
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัย 126.5 KB
DOWNLOAD
ตรวจสอบสถานะการสมัคร
LINK
ปฏิทินทายาทการพิมพ์ 37.74 KB
DOWNLOAD
เกณฑ์ทายาทธุรกิจการพิมพ์ 49.38 KB
DOWNLOAD
ย้อนกลับ
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี