กำหนดการรับสมัคร

[คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT)] กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1/2562 (รอบเดือนกุมภาพันธ์)

08 ธ.ค. 2561 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาค 1/2562
รอบเดือนกุมภาพันธ์
(เริ่มการศึกษา กรกฎาคม 2562)

สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 - วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี