กำหนดการรับสมัคร

[คณะพลังงานฯ โครงการทักษะบัณฑิตพลังงาน (EnPS)] กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2/2561

07 ก.ย. 2561 | คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท
โครงการทักษะบัณฑิตพลังงาน Energy Practice School (EnPS) 2/2561
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร/มหาวิทยาลัยฯ กำหนด 
และสามารถสมัครเข้าศึกษา ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 กันยายน – วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี