กำหนดการรับสมัคร

[คณะพลังงานฯ โครงการทักษะบัณฑิตพลังงาน (EnPS)] กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1/2561

16 ก.พ. 2561 | คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท
โครงการทักษะบัณฑิตพลังงาน Energy Practice School (EnPS) 1/2561
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ


โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร/มหาวิทยาลัยฯ กำหนด 
และสามารถสมัครเข้าศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี