ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ (สำหรับบุคคลทั่วไป)

22 พ.ย. 2562 |
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) "BAM"
รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา
ระดับปริญญาโท ในประเทศ (สำหรับบุคคลทั่วไป)
ประจำปี 2563


ยื่นใบสมัครขอรับทุนฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ธันวาคม 2562
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-2671900 ต่อ 2741


เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี