ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

[(JGSEE) บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม] ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563

01 ธ.ค. 2562 | บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE)
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
(เริ่มการศึกษา สิงหาคม 2563)

สมัครเข้าศึกษา
รอบที่ 1 ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563
และ รอบที่ 2 ตั้งแต่วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ถึง วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563

jgsee.jpg
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่ระบบรับสมัคร
 
วิธีการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์
 
จำนวนการรับนักศึกษา
 
ปฏิทินกำหนดการ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
0.00 B
สมัครสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)
 
ดาวน์โหลด Letter of Recommendation บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม
 
รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
 
ประกาศ มจธ. เรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี