ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ตลอดปี)

01 ธ.ค. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ตลอดปี)
โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร/มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

แบบสัมภาษณ์ทุกเดือน  (รอบเดือนมกราคม ถึง รอบเดือนกรกฎาคม)

สมัครเข้าศึกษาได้ 
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562
ตัดรอบการสมัคร วันที่ 10 ของทุกเดือน

แบบสัมภาษณ์เป็นรอบ
สมัครเข้าศึกษา รอบที่ 1 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
และ รอบที่ 2 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562

(เริ่มการศึกษาเดือนสิงหาคม 2562)


>> ตรวจสอบสาขาวิชาและโครงการที่เปิดรับสมัคร

apply62.png

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สมัครเข้าศึกษาต่อ
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะศิลปศาสตร์
0.00 B
วิธีการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
0.00 B
แผนการรับนักศึกษา
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
 
ปฏิทินกำหนดการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
0.00 B
สมัครสอบ KMUTT Postgraduate English Proficiency Test (KMUTT – PEPT)
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
0.00 B
เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
0.00 B
ปฏิทินกำหนดการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0.00 B
ช่องทางชำระเงินค่าสมัคร
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
0.00 B
ข้อมูลค่ายืนยันสิทธิ์
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
ปฏิทินกำหนดการ สำหรับทุกคณะ
0.00 B
ปฏิทินกำหนดการ หลักสูตร IBP
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี