ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

(รอบเพิ่มเติม) ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562

15 ก.ค. 2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท
ภาค 1/2562 (รอบเพิ่มเติม)
 (เริ่มการศึกษา สิงหาคม 2562)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต, วิศวกรรมการเชื่อม, วิศวกรรมโลหการ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (สาขาวิชาเอกวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมนอกฝั่ง,
วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์)
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ


สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สมัครเข้าศึกษาต่อ
 
วิธีการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์
 
แผนการรับนักศึกษา
 
ปฏิทินกำหนดการ รอบเพิ่มเติม
0.00 B
ช่องทางชำระเงินค่าสมัคร
 
รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี