กำหนดการรับสมัคร

[บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI)] กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562

16 พ.ค. 2562 | บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI)
ภาค 1/2562
(เริ่มการศึกษา สิงหาคม 2562)

สมัครเข้าศึกษา
รอบที่ 1  ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
รอบที่ 2  ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
รอบที่ 3  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี