กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร English Proficiency Test (KMUTT Test)

17 ก.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
กำหนดการรับสมัคร English Proficiency Test (KMUTT Test)

เปิดรับสมัคร 17 กรกฎาคม 2560
ปิดรับสมัคร 27 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น.

สอบวันที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น.
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับสมัคร
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี