ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

[คณะวิทยาศาสตร์] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน สควค.

05 ก.ค. 2560 | คณะวิทยาศาสตร์
โครงการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท
ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560

** ไม่มีผู้มีสิทธิ์รับทุนเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ **

สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี