ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

[คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT)] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 2/2560 (รอบเดือนสิงหาคม)

12 ก.ย. 2560 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/2560

(รอบเดือนสิงหาคม)

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่
sit.kmutt.ac.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี