ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

[คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT)] ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2/2561 (รอบเดือนตุลาคม)

11 ส.ค. 2561 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2/2561
(รอบเดือนตุลาคม)

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร/มหาวิทยาลัยฯ กำหนด 
และสามารถสมัครเข้าศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2561 - 12 ตุลาคม 2561
(เริ่มการศึกษาเดือนมกราคม 2562)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สมัครเข้าศึกษาต่อ
 
หลักสูตร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
0.00 B
วิธีการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์
 
หลักสูตร สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
0.00 B
ช่องทางชำระเงินค่าสมัคร
 
หลักสูตร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
0.00 B
ปฏิทินกำหนดการ
0.00 B
เว็บไซต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี