ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

[คณะพลังงานฯ โครงการทักษะบัณฑิตพลังงาน (EnPS)] ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2/2561

07 ก.ย. 2561 | คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท
โครงการทักษะบัณฑิตพลังงาน Energy Practice School (EnPS) 2/2561
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร/มหาวิทยาลัยฯ กำหนด 
และสามารถสมัครเข้าศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 30 พฤศจิกายน 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สมัครเข้าศึกษาต่อ
 
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา-บัณฑิตศึกษา
 
ช่องทางชำระเงินค่าสมัคร
 
ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร
0.00 B
เว็บไซต์โครงการทักษะบัณฑิตพลังงาน
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี