ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

[คณะพลังงานฯ โครงการทักษะบัณฑิตพลังงาน (EnPS)] ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1/2562

25 ก.พ. 2562 | คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษา
โครงการทักษะบัณฑิตพลังงาน Energy Practice School (EnPS)
ภาค 1/2562
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
(เริ่มการศึกษา สิงหาคม 2562)สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สมัครเข้าศึกษาต่อ
 
วิธีการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์
 
ช่องทางชำระเงินค่าสมัคร
 
ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร
0.00 B
เว็บไซต์โครงการทักษะบัณฑิตพลังงาน
 
สมัครสอบ KMUTT Postgraduate English Proficiency Test (KMUTT – PEPT)
 
หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) จำนวน 2 ท่าน
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี