ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา 1-2560 โครงการตลอดปี (รอบเดือนมีนาคม)

10 มี.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระดับบัณฑิตศึกษา 1-2560
โครงการรับตรงปริญญาโทตลอดปี
รอบเดือน " มีนาคม"


**หมายเหตุ สำหรับสาขาที่ไม่มีรายชื่อในประกาศนี้ กรุณารอการประกาศจากทางสำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา ครั้งต่อไป
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
264.54 kB
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
303.76 kB
คณะวิทยาศาสตร์
430.85 kB
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
430.86 kB
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
132.81 kB
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี