ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

[บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI)] ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562

01 ธ.ค. 2561 | บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI)
ภาคการศึกษาที่ 1/2562
(สัมภาษณ์เป็นรอบ)

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร/มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
และสามารถสมัครเข้าศึกษา

รอบที่ 1  ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

รอบที่ 2 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

(เริ่มเรียนสิงหาคม 2562)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สมัครเข้าศึกษาต่อ
 
รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
 
วิธีการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์
 
ปฏิทินกำหนดการรับสมัครและแผนการรับนักศึกษา
0.00 B
ช่องทางชำระเงินค่าสมัคร
 
เว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI)
 
ข้อมูลค่ายืนยันสิทธิ์
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี