ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

[บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI)] ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562

16 พ.ค. 2562 | บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI)
ภาค 1/2562
(เริ่มการศึกษา สิงหาคม 2562)


สมัครเข้าศึกษา
รอบที่ 1  ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
รอบที่ 2  ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
รอบที่ 3  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562

Poster-รอบ-3-01.jpg


เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สมัครเข้าศึกษาต่อ
 
รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
 
วิธีการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์
 
ปฏิทินกำหนดการรับสมัครและแผนการรับนักศึกษา
0.00 B
ช่องทางชำระเงินค่าสมัคร
 
เว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI)
 
ข้อมูลค่ายืนยันสิทธิ์
 
หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) จำนวน 2 ท่าน
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี