ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

[บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI)] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2560 (รอบ 3)

28 มิ.ย. 2560 | บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

[บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม]
ประจำภาคการศึกษา 1/2560 (รอบ 3) 

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศรายชื่อ ต้องสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา (สั่งพิมพ์ใบชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2560) แล้วนำไปชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2560

**กรุณาชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่แจ้งในใบชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์**


*หากไม่ดำเนินการตามกำหนดจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์การเข้าศึกษา*

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
160.18 kB
ดาวน์โหลดใบชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
 
เว็ปไซต์บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI)
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี