กำหนดการรับสมัคร

[คณะวิศวกรรมศาสตร์] กำหนดการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา โครงการรับตรงตลอดปี 1/2560 (ครั้งที่ 3)

01 มิ.ย. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(รับเฉพาะผู้ที่จบสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเท่านั้น) และ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 10 กรกฎาคม 2560

และสาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 4 มิถุนายน 2560 เท่านั้น
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับสมัคร
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี