กำหนดการรับสมัคร

(คณะวิศวกรรมศาสตร์) กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (แบบเป็นรอบ)

02 ส.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560
(แบบเป็นรอบ 1-2)
เฉพาะภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร/มหาวิทยาลัยฯ กำหนด 

และสามารถสมัครเข้าศึกษา รอบที่ 1 วันที่ 2 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560
รอบที่ 2 วันที่ 11 กันยายน - 26 พฤศจิกายน 2560
(เริ่มการศึกษาเดือนมกราคม 2561)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับสมัคร/ปฏิทินกำหนดการ
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี