ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

[ทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.)] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคที่ 2/2562

02 ธ.ค. 2562 |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (รอบ 1)

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโปรดติดตามกำหนดการปฐมนิเทศ
และการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและได้รับทุนฯ
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี