ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก 1/2562 (รอบที่ 2)

09 ก.ค. 2562 |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (รอบที่ 2)

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโปรดติดตามกำหนดการปฐมนิเทศ
และการลงทะเบียนเรียนที่ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและได้รับทุนฯ
0.00 B
เว็บไซต์ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี