ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

[(JGSEE) บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม) ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา] ภาคการศึกษาที่ 2/2562

01 ก.ค. 2562 | บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาเอก
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE)
ภาคการศึกษาที่ 2/2562
(เริ่มการศึกษา มกราคม 2563)

สมัครเข้าศึกษา
รอบที่ 1 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562
และ รอบที่ 2 ตั้งแต่วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562

jgsee.jpg
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สมัครเข้าศึกษาต่อ
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสําหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
 
วิธีการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์
 
ปฏิทินกำหนดการ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
0.00 B
แผนการรับนักศึกษา
 
รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
 
สมัครสอบภาษาอังกฤษ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)
 
Download Letter of Recommendation บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี