กำหนดการรับสมัคร

การปรับกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ภายใต้สภาวะวิกฤต COVID-19)

23 มี.ค. 2563 |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
แจ้งการปรับกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)
(ภายใต้สภาวะวิกฤต COVID-19)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การปรับกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาเอก
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี