ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ตลอดปี)

01 ธ.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (ตลอดปี)

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร/มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
และสามารถสมัครเข้าศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561
(เริ่มการศึกษาเดือนสิงหาคม 2561)

ขั้นตอนการสมัครบัณฑิต.png
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สมัครเข้าศึกษาต่อ
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
 
วิธีการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
แผนการรับนักศึกษา
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะวิทยาศาสตร์
 
รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
 
ปฏิทินกำหนดการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
 
ข้อมูลค่ายืนยันสิทธิ์
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 
สมัครสอบ KMUTT Postgraduate English Proficiency Test (KMUTT – PEPT)
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
0.00 B
ช่องทางชำระเงินค่าสมัคร
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะศิลปศาสตร์
 
เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
0.00 B
ปฏิทินกำหนดการ สำหรับทุกคณะ
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี