ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

[ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต] ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก 1/2560

27 เม.ย. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก ปี 2560 
Petchra Pra Jom Klao Research Scholarship Academic Year 1/2017

*กรุณาอ่านรายละเอียด กำหนดการก่อนการสมัคร*-----------2-01.png-----------2-10.png-----------2-11.png

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศการรับสมัครนักศึกษา
2.40 MB
Announcement
2.90 MB
ปฏิทินกำหนดการรับนักศึกษา
384.83 kB
Admission Calendar
371.43 kB
สมัครเข้าศึกษา
 
Apply Online
 
หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) จำนวน 2 ฉบับ
273.55 kB
Letter of Recommendation for Graduate Program Applications at KMUTT 2 papers
273.55 kB
หนังสือรับรองการสมัครเข้าศึกษา
231.22 kB
Letter of Acceptance For Petchra Pra Jom Klao Ph.D. Research Scholarship
237.20 kB
หนังสือรับรองการสมัครเข้าศึกษา(คลัสเตอร์)
238.79 kB
Letter of Acceptance For Petchra Pra Jom Klao Ph.D. Research Scholarship (Cluster)
238.04 kB
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี