ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก 2/2561 (รอบที่ 1)

31 ต.ค. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (รอบที่ 1)

Petchra Pra Jom Klao Research Scholarship Academic Year 2/2018

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโปรดติดตามกำหนดการปฐมนิเทศ
และการลงทะเบียนเรียนที่ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ปรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
0.00 B
Results of Admission
0.00 B
เว็บไซต์ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี