ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 1/2560 รอบที่ 1

03 มี.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศรายชื่อ ต้องสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา แล้วนำไปชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ,ธนาคารไทยพานิชย์, ธนาคารกรุงเทพ , ธนาคารกรุงไทย

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์

ระหว่างวันที่  3 – 31 มีนาคม 2560

***หากไม่ดำเนินการตามกำหนดจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์การเข้าศึกษาและไม่สามารถขอเงินคืนภายหลังได้***


**กรุณาชำระภายใน 7 วันหลังจากพิมพ์ใบ
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์**

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
94.45 kB
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
134.88 kB
คณะวิทยาศาสตร์
53.47 kB
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี