ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 1/2560 โครงการรับตรงตลอดปี เดือน กุมภาพันธ์

03 มี.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศรายชื่อ ต้องสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา แล้วนำไปชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา , ธนาคารไทยพานิชย์, ธนาคารกรุงเทพ , ธนาคารกรุงไทย

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์

ระหว่างวันที่  3 – 31 มีนาคม 2560

***หากไม่ดำเนินการตามกำหนดจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์การเข้าศึกษาและไม่สามารถขอเงินคืนภายหลังได้***เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
42.03 kB
คณะวิทยาศาสตร์
53.77 kB
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
96.53 kB
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี