ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก 1/2562 (รอบที่ 1)

28 พ.ค. 2562 |
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 1/2562
(รอบที่ 1)


สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562
และ วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ: กรุณารายงานตัวก่อนเวลาสอบสัมภาษณ์ 30 นาที
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 มิ.ย. 62
0.00 B
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 มิ.ย. 62
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี