ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2560 โครงการรับตรงปริญญาเอก ตลอดปี (รอบเดือนมีนาคม)

10 มี.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2560
โครงการรับตรงปริญญาเอก ตลอดปี
รอบเดือน " มีนาคม "


**หมายเหตุ สำหรับสาขาที่ไม่มีรายชื่อในประกาศนี้ กรุณารอการประกาศจากทางสำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา ครั้งต่อไป
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการเเละสถานที่สอบ
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
64.74 kB
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
46.56 kB
คณะวิทยาศาสตร์
120.81 kB
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
64.02 kB
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี