ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ตลอดปี)

01 ธ.ค. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาเอก
ภาค 1/2562
(เริ่มการศึกษา สิงหาคม 2562)

แบบสัมภาษณ์ทุกเดือน  (เดือนมกราคม ถึง เดือนกรกฎาคม)
สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562
ตัดรอบการสมัคร วันที่ 10 ของทุกเดือน
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ทุกเดือน >> Click

แบบสัมภาษณ์เป็นรอบ
สมัครเข้าศึกษา รอบที่ 1 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562
และ รอบที่ 2 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์เป็นรอบ >> Click

apply62--Tetet.png
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
0.00 B
ปฏิทินกำหนดการ คณะศิลปศาสตร์
0.00 B
สมัครเข้าศึกษาต่อ
 
ปฏิทินกำหนดการ หลักสูตร IBP
0.00 B
ช่องทางชำระเงินค่าสมัคร
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
วิธีการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์
 
ปฏิทินกำหนดการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
0.00 B
สมัครสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
0.00 B
แผนการรับนักศึกษา
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0.00 B
รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
0.00 B
ข้อมูลค่ายืนยันสิทธิ์
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) จำนวน 2 ท่าน
 
ปฏิทินกำหนดการ สำหรับทุกคณะ
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี