ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

กิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

01 ก.ค. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (ตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง) เรียบร้อยแล้ว 
ติดตามกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ได้ที่ เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 : ชำระค่าลงทะเบียนเรียนเต็มจำนวน (รวมค่ายืนยันสิทธิ์) วันลงทะเบียนเรียน วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2561

ข้อมูลอัพเดท 13 มิถุนายน 2561 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่
0.00 B
ขั้นตอนการจองหอพัก
0.00 B
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร/ค่ายืนยันสิทธิ์ ระดับปริญญาตรี
 
มจธ.ราชบุรี
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี