ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

กิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

17 เม.ย. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว 
ติดตามกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ได้ที่ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่
0.00 B
ขั้นตอนการจองหอพัก
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี