ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : โครงการ Direct Admission (เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ(เพิ่มเติม)

05 ก.ค. 2560 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการ Direct Admission  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (เพิ่มเติม) 2560

-----------------------------------------
กรอกข้อมูลในเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา โดยไม่ต้องระบุจำนวนเงินค่ายืนยันสิทธิ์

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร (กรณีส่งทางไปรษณีย์) 

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
-----------------------------------------

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
55.56 kB
สัญญายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
324.03 kB
กิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี